จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 47,529 คน

  คู่มือ


รหัสแฟ้ม 6101006 เรื่อง การโอนย้าย/ยืมตัว/ขอช่วยราชการ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน (งานบริหารทั่วไป)
งานธุรการ และงานการเจ้าหน้าที่
ตู้ที่ 4 ชั้นที่ 1เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1731    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-17    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง พนักงานราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ( นางสาวนิตยา ดวงแสง )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1705    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-14    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ลูกจ้างประจำขอไปช่วยราชการ ( นายวัชรินทร์ จันลาศรี )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1706    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-14    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอไปช่วยราชการ ( นางราณี วงศ์คงเดช )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1707    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-14    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอไปช่วยราชการ ( นางนลัท แก้วสีขาว )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1704    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-14    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ลูกจ้างประจำขอไปช่วยราชการ ( นายศุภวัฒน์ คงพูนเพิ่ม )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1566    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-06    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ยืมตัวข้าราชการ ( นายเสนอ ถิ่นถาน )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1548    วันที่ออกหนังสือ 2010-05-04    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอช่วยปฏิบัติราชการ ( นายประจบ ศรีวงษ์ )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1297    วันที่ออกหนังสือ 2010-04-12    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอไปช่วยราชการ ( นายชาญณรงค์ ตรัสขจรมงคล )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1175    วันที่ออกหนังสือ 2010-03-31    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอช่วยปฏิบัติราชการ ( นายเสนอ ถิ่นถาน )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ที่ สธ0413.1/1139    วันที่ออกหนังสือ 2010-03-25    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ข้าราชการขอโอน ( นางพวงเพชร เมืองสนธิ์ )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ0402.2/ว 161    วันที่ออกหนังสือ 2010-03-16    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-06-03
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( น.ส.พรทิพย์ศิริภานุมาศ )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-06-03    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ0413.1/914    วันที่ออกหนังสือ 2010-03-08    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-03-23
เรื่อง การรับย้าย - รับโอนข้าราชการ
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-03-23    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ0413.1/905    วันที่ออกหนังสือ 2010-03-05    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-03-23
เรื่อง ข้าราชการขอโอน ( นางพวงเพชร เมืองสนธิ์ )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-03-23    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ สธ0413.1/793    วันที่ออกหนังสือ 2010-02-25    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-03-23
เรื่อง ข้าราชการขอย้ายที่ปฏิบัติราชการ ( นายนิธิพทธ์ มะลิวงศ์ )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-03-23    [แก้ไข] [ลบ]

เลขที่หนังสือ ขก0027.2/18    วันที่ออกหนังสือ 2010-01-08    ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2553-03-23
เรื่อง ข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ (นางฐิติชญาน์ สิทธิศิริสาร )
ไฟล์ที่แนบ - (0 KB)
ผู้ปรับปรุง : ทองดวง ซ้ายโฮง    วันที่ : 2553-03-23    [แก้ไข] [ลบ]
หน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

  คู่มือ

  หน้าหลัก       การสืบค้นแฟ้ม หรือเอกสาร       การเพิ่มข้อมูล       พิมพ์ดัชนีของแฟ้ม