จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้านี้ 12,341 คน

วัคซีนไข้เลือดออก

ผู้ลงบทความ : นายกฤษพงษ์ สุบันนารถ วันที่ลงบทความ : 2551-01-15 00:00:00
นักวิจัยไทยเจ๋ง พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสูตรค็อกเทลเข็มเดียวกันได้ 4 สายพันธุ์    โดยผู้จัดการออนไลน์ 21 มีนาคม 2548 20:57 น.          นักวิจัยไทยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสูตรค็อกเทลเข็มเดียวป้องกันเชื้อได้ 4 สายพันธุ์เตรียมทดลองระยะที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพในคน 2,500 คนในปี 2551-2553 นี้ ผลจากการบูรณาการงานวิจัย“จากหิ้งสู่การปฏิบัติ” สำเร็จเชื่อมั่นลดจำนวนผู้ป่วย ลดงบประมาณกำจัดยุงซึ่งใช้ปีละกว่า 1,000 ล้านบาทที่สำคัญรักษาชีวิตคนไทยให้ปลอดภัยเป็นวิธีป้องกันไข้เลือดออกง่ายกว่าการกำจัดยุงอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำถือเป็นความหวังเดียวของโลกที่มีความคืบหน้า               น.พ.สุธี ยกส้านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์ว่านักวิจัยไทยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกสูตรรวมเข็มเดียวคุมได้4 สายพันธุ์ หรือสูตรค็อกเทลมีความคืบหน้าระดับแถวหน้าของโลกคาดว่าจะทดลองวัคซีนระยะ 3ในคนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพได้ในอีก 3-4ปีข้างหน้านี้ โดยประสานให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมของชุมชน                การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้บูรณาการหน่วยงานวิจัยต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน คาดว่าจะทดลองในคนได้ระหว่างปี2551-2553                “มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเริ่มศึกษาวัคซีนนี้ตั้งแต่ปี 2523เป็นวัคซีนเชื้อเป็น คือนำไวรัสเดงกี่ต้นเหตุของไข้เลือดออก มาทำให้เชื้อเชื่องฉีดเข้าร่างกายคนให้เกิดภูมิคุ้มกันหากรับเชื้อจากธรรมชาติ จะป่วย 3-7 วัน อาการรุนแรงแต่วัคซีนที่เชื้อมันเชื่อง จะมีอาการไม่รุนแรงมีอาการแค่ครึ่งวันถึง 1 วัน ผลทดสอบระยะ 2และในห้องทดลอง เรามีความพอใจ การทดลองในคนระยะที่ 3ให้กรมควบคุมโรคเตรียมชุมชนไว้ที่จังหวัดราชบุรีระหว่างปี 2548-2550 จากนั้น จะทดลองวัคซีนในคน2,500 คน”น.พ.สุธี กล่าว                 น.พ.สุธีกล่าวด้วยว่าไวรัสไข้เลือดออกที่ระบาดในประเทศไทยมี4 สายพันธุ์ ที่ผ่านมาพบว่า สายพันธุ์ที่ 1-3มีการระบาดรวมกันร้อยละ 95 ขณะที่สายพันธุ์ที่ 4มีการระบาดร้อยละ 5 คนที่รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกสายพันธุ์ใดจะมีภูมิต้านทานโรคในสายพันธุ์นั้นๆ หากได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆเพิ่มเติมจะทำให้ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้อีกแต่ละปีจะพบคนป่วยไข้เลือดออกประมาณ 50,000-100,000คน                 “คนที่รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมีตั้งแต่อาการรุนแรงหรือไม่มีอาการเลยบางคนแค่รู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัดแต่คนที่อาการรุนแรงจะเป็นไข้สูง 3-7 วันบางคนมีจ้ำเลือด ถึงขั้นช็อกหากประเทศไทยผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสำเร็จจะลดผู้ป่วยในแต่ละปีเหลือไม่กี่พันคนลดงบประมาณในการรักษาพยาบาล ลดงบกำจัดยุงลายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขน่าจะใช้ปีละ 100-200 ล้านบาทที่คุ้มค่าที่สุดคือ รักษาชีวิตคนไทย”               น.พ.สุธี กล่าวด้วยว่า นโยบายบูรณาการงานวิจัยของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีถือเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยนำผลงานจากหิ้งสู่การปฏิบัติโดยรัฐบาลมอบให้สภาวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมหาวิทยาลัยมหิดลทำงานร่วมกัน โครงการนำร่อง ปี2547 ให้งบประมาณวิจัย 500 ล้านบาท มีงานวิจัย 53โครงการรวมทั้งการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกด้วยโดยโครงการได้รับงบประมาณ 20 ล้านบาท ปีงบประมาณ2548 ได้รับงบพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเป็น 30 ล้านบาทซึ่งการวิจัยวัคซีนไข้เลือดออกโดยนักวิจัยไทยใกล้จะสำเร็จแล้ว                ด้าน น.พ.ธวัช สุนทราจารย์อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ว่าขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกสำเร็จมีเพียงประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเท่านั้นมีความก้าวหน้าก่อนหน้านี้เคยทดลองโดยใช้เซลล์ไตสุนัขมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสแต่ล้มเหลวปัจจุบันนักวิจัยไทยนำไข่แดงมาเลี้ยงไวรัสไข้เลือดออกทำให้อ่อนแรง พัฒนาเป็นต้นแบบวัคซีนเพื่อทดลองในคนเราเชื่อว่าโครงการนี้เป็นความหวังเดียวของโลกถ้าสำเร็จประเทศไทยจะเป็นเจ้าของวัคซีนนี้และเป็นประเทศแรกที่จะได้ใช้วัคซีนไข้เลือดออก               “การเลือกพื้นที่ทดสอบวัคซีนจะเลือกที่มีการระบาดซ้ำซากเปรียบเทียบได้ว่าการติดเชื้อจากธรรมชาติกับการให้วัคซีนมีภูมิต้านทานโรคแตกต่างกันอย่างไรซึ่งการเจาะเลือดสามารถบอกได้ว่าแต่ละคนมีภูมิต้านทานโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างไร”นพ.ธวัชกล่าว                 นพ.ธวัช กล่าวด้วยว่างบกำจัดยุงของกรมควบคุมโรค ตั้งไว้ปีละกว่า 100ล้านบาท แต่หากรวมงบขององค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศคาดว่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท                น.พ.ธวัช กล่าวว่า ไข้เลือดออกนั้นมีการระบาดทุกปีแต่จะแตกต่างกันในเรื่องสายพันธุ์ที่ระบาด บางปีอาจจะเป็นสายพันธุ์ 1 สายพันธุ์ 2 สายพันธุ์ 3 และสายพันธุ์ 4ซึ่งความรุนแรงของเชื้อไม่ได้แตกต่างกันเท่าใดนักและปกติสายพันธุ์ที่ระบาดในไทยจะเป็น สายพันธุ์ 1,2และ 3 แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้สายพันธุ์ 4มีแนวโน้มว่าจะระบาดมากขึ้น                ทั้งนี้ในปี 2548 พบว่า ช่วง 2 เดือนแรกของปีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 48 จากแนวโน้มการป่วยในช่วงต้นปีนี้ทำให้เชื่อว่าปีนี้จะต้องมีคนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นซึ่งจากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกพบมากที่สุดที่กทม. ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบน้อยส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดเรียงตามลำดับ คือกทม. ภูเก็ต ตรัง ระนอง กระบี่จึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งการจำกัดตัวอ่อนยุงลายและตัวแก่ยุงลาย                 น.พ.ธวัช กล่าวว่าหากสามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้ทางกรมได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตหลายแห่งทำชุดทดสอบเบื้องต้นและไปทดลองใช้ในจังหวัดที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากๆ                ทั้งนี้ชุดทดสอบเบื้องต้นนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีก็จะทราบว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่จากเดิมที่ต้องมีการเจาะเลือดไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องใช้เวลารอผลการตรวจสอบประมาณ 2-3 วันจึงถือว่าเป็นการส่งไปตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยเท่านั้นแต่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ซึ่งหากผลการทดลองใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นได้ผลก็จะมีการตั้งงบประมาณเพื่อซื้อชุดทดสอบเบื้องตนในปีต่อไปเพื่อนำไปใช้ทั้งประเทศ ส่วนเครื่องพ่นยากันยุงทรายอะเบท ซึ่งใช้กำจัดยุงลายนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะดูแล   
อ่านข่าวอื่นๆ...