<< สื่อ ประชาสัมพันธ์.. | หน้าหลัก

จำนวนผู้เยี่ยมชม วันนี้ 3 เดือนนี้ 3,151 ปีนี้ 3,151 จากทั้งหมด 60,015 นับตั้งแต่ 18 ก.พ. 2551
:: เข้าระบบ ::
User ID :
Password :
 
 

  หน้าหลักสื่อ เผยแพร่ | รายงานการรับสื่อ | รายงานการกระจายสื่อ | คลังสื่อ | ระบบการสืบค้น

สื่อ /เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น


สื่อที่เกี่ยวกับ..   รหัสสื่อ : 4001001   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : วัยใสไกลเอดส์   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 1700

รหัสสื่อ : 4001002   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : วัยรุ่นรู้ทันป้องกันได้โรคเอสด์   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 9000ไม่มีภาพตัวอย่าง..

รหัสสื่อ : 8001004   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : เอกสารแนะนำสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 20

รหัสสื่อ : 8001005   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเฝ้าระวังทางสุขภาพกรณีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 50

รหัสสื่อ : 8001006   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : การป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 400

รหัสสื่อ : 8001007   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 150

รหัสสื่อ : 8001008   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : โรคบิสสิโนสิส(ปอดฝุ่นฝ้าย)   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 400

รหัสสื่อ : 8001009   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : โรคบิสสิโนสิส(ปอดฝุ่นฝ้าย)   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 200

รหัสสื่อ : 8001010   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : การใช้หน้ากากป้องกันระบบหายใจ   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 400

รหัสสื่อ : 8001011   ประเภทสื่อ : แผ่นพับ
เนื้อหาของสื่อ เรื่อง : ความปลอดภัยในการใช้แอมโมเนีย   
สื่อของกลุ่มงาน : กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    สถานที่เก็บในห้องสื่อ :
จำนวน(ในปัจจุบัน) : 600


    หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย